Comansi
Concepte i disseny d'un mailing per presentar la nova website corporativa (propostes).
www.comansi.com
Projecte realitzat a Pixel Comunicació

-----------------------------------------------------------------------------------------------