Trefinos
Document corporatiu per a l'empresa filial de Trefinos, Sagrera
Empresa líder en el sector del suro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------