Nanuk
Projecte d'imatge corporativa i retolació del local per perruqueria canina
--------------------------------------------------------------------------------------