Marc Batlle
Projecte d'imatge corporativa per a un professional de l'entrenament personal
--------------------------------------------------------------------------------------