Biblioteca Municipal Martí Rosselló
Projecte integral d'identitat corporativa, senyalització exterior i senyalització interior
Projecte realitzat des de Pixel Comunicació: www.pixelcomunicacio.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------